SA109 - Cách đăng ký tài khoản Scratch miễn phí

 HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO TÀI KHOẢN SCRATCH MIỄN PHÍ

TRÊN WEBSITE SCRATCH.MIT.EDU

Mục tiêu bài học SA109:

1- Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng tài khoản Scratch trên trang web scratch.mit.edu

2- Hướng dẫn xuất bản dự án Offline lên môi trường Online với tài khoản Scratch đã đăng ký

VIDEO BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

PHẦN 1 - SA109

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

PHẦN 2 - SA109

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)