Hướng dẫn quản lý tài khoản cá nhân

 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chúng ta sẽ thấy xuất hiện mục "THÀNH VIÊN" ở trên Menu cấp 1 giống như hình ảnh sau:

thong tin tai khoan 01

Trong mục THÀNH VIÊN chứa các Menu cấp 2, giúp chúng ta truy cập vào các khu vực có các chức năng khác nhau. Ví dụ như:

1- Khu vực quản lý thông tin tài khoản: Giúp chúng ta thay đổi Mật khẩu, hình đại diện, download tài liệu học Scratch, ...

2- Khu vực quản lý lịch sử giao dịch: Giúp chúng ta theo dõi ngày đăng ký, thời gian tồn tại, download phiếu thu, ... 

3- Khu vực nâng cấp thành viên: Nếu có nhiều loại thành viên khác nhau thì chức năng này sẽ giúp chúng ta nâng cấp, thay đổi loại thành viên thích hợp

4- Khu vực gia hạn thành viên: Nếu thời gian tồn tại sắp kết thúc thì chức năng này giúp chúng ta gia hạn thời gian để theo dõi tiếp khóa học đã đăng ký.

5- Khu vực quản lý nhóm thành viên (chỉ hiển thị đối với loại tài khoản trưởng nhóm)

Khi truy cập vào mỗi khu vực trên, chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện giống như một số hình ảnh minh họa sau:

KHU VỰC CHỈNH SỬA THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA THÀNH VIÊN

thong tin tai khoan 02

KHU VỰC THEO DÕI THÔNG TIN KHÓA HỌC ĐÃ ĐĂNG KÝ

thong tin tai khoan 03

KHU VỰC THEO DÕI LỊCH SỬ GIAO DỊCH

thong tin tai khoan 04

KHU VỰC DOWNLOAD TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA THÀNH VIÊN

Download tai lieu hoc Scratch