Hướng dẫn xem Video bài giảng Scratch cho thành viên VIP

VIDEO BÀI GIẢNG SCRATCH CHO THÀNH VIÊN VIP

Để xem được video bài giảng VIP của khóa học Lập trình Scratch, chúng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống với Username và Password đã được kích hoạt.

Bước 2: Truy cập vào Menu KHÓA HỌC, chọn chuyên đề học thích hợp từ SA1 - SA2 - SA3

Bước 3: Trong mỗi chuyên đề có một MENU bên tay phải là danh sách bài giảng Scratch. Hãy truy cập vào đó, lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy danh sách video bài giảng xuất hiện ở cuối trang web. Ví dụ một giao diện như sau:

huong dan xem bai giang scratch 01

 

Bước 4: Mỗi bài giảng có nhiều Video, chia ra các phần khác nhau. Chúng ta xem đến phần nào thì chọn vào nút lệnh tương ứng để mở Video bài giảng. Xem ví dụ về giao diện Video bài giảng VIP.

 

huong dan xem bai giang scratch 02