SA105- Stage, sân khấu trong Scratch

TÌM HIỂU VỀ SÂN KHẤU TRONG CHƯƠNG TRÌNH SCRATCH

- Stage Scratch -

A- Mục tiêu bài học SA105

1- Hiểu được khái niệm sân khấu trong Scratch là gì

2- Nhận biết cấu tạo và một số đặc điểm của sân khấu trong Scratch

3- Thành thạo các thao tác xử lý đối với sân khấu trong Scratch

Sân khấu Stage trong scratch

B- Video giới thiệu tóm tắt bài giảng Scratch SA105

Dưới đây là một số trích đoạn trong video bài giảng SA105 - Stage Scratch, sân khấu trong Scratch

C- Video toàn bộ nội dung bài giảng Scratch SA105

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!