Game Scratch lập trình dự án SA3206

THỰC HÀNH THIẾT KẾ GAME BẰNG NGÔN NGỮ SCRATCH

Yêu cầu thiết kế dự án game scratch sa3206:

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để xây dựng kịch bản điều khiển các đối tượng hoạt động giống như dự án SA3206:

XEM HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN SCRATCH SA3206

XEM TẠI ĐÂY

Lưu ý:

Bài giảng đầy đủ cho dự án này được thực hiện thông qua 2 video, bao gồm phần 1, phần 2 và chỉ dành cho thành viên có nhu cầu đăng ký học.

VIDEO BÀI GIẢNG DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!