Chúc mừng học viên mới

Đăng ký và thanh toán học phí thành công!

Xin chào Học viên Mới!

Chúc mừng bạn đã hoàn thành việc đăng ký và thanh toán học phí cho khóa học đã lựa chọn! Bây giờ bạn có thể xem các video bài giảng được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi.

Lưu ý: Bạn hãy ghi nhớ và bảo quản Username và Password của bạn một cách cẩn thận để phục vụ cho các lần đăng nhập sau này.

Xin cảm ơn!