SA107- Sound, âm thanh trong Scratch

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ÂM THANH TRONG SCRATCH

- Sound Scratch -

A- Mục tiêu bài học SA107

1- Nhận biết cấu tạo giao diện của chức năng xử lý âm thanh trong Scratch

2- Thành thạo các thao tác xử lý file âm thanh trong Scratch

3- Biết cách tích hợp file âm thanh cho đối tượng và sân khấu trong Scratch

âm thanh trong scratch

B- Video giới thiệu tóm tắt bài giảng Scratch SA107

Dưới đây là một số trích đoạn trong video bài giảng SA107 - Sound Scratch, âm thanh trong Scratch

C- Video toàn bộ nội dung bài giảng Scratch SA107

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!