Giới thiệu chuyên đề lập trình Scratch A1

Chuyên đề Scratch A1 bao gồm các nội dung cơ bản nhằm giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về cấu tạo và cách sử dụng các chức năng chính của phần mềm Scratch. Bên cạnh đó, để có thể dễ dàng theo dõi các bài học nâng cao, chúng ta cũng cần nắm chắc các khái niệm quan trọng sau đây:

1- Sprite (đối tượng)

2- Stage (sân khấu)

3- Block (khối lệnh)

4- Script (kịch bản)

5- Costumes (hình dạng)

6- Backdrop (ảnh nền)

Lưu ý: Đối với học sinh Tiểu học cần tìm hiểu trước về các khái niệm sau: Góc, Hệ trục tọa độ, Số âm, Số thập phân.

Tổng quan về phần mềm Scratch
Scratch A1

1- Tên chuyên đề: Tổng quan về chương trình Scratch (ký hiệu Scratch A1)

2- Mục tiêu: Giúp người học nhận biết, phân biệt được các thành phần cấu tạo phần mềm Scratch; hiểu các khái niệm quan trọng và thành thạo các thao tác xử lý cơ bản trong quá trình sử dụng Scratch.

3- Đối tượng: Học sinh Tiểu học, THCS, THPT và Sinh viên Kỹ thuật

4- Hình thức dạy và học: Trực tuyến

5- Nội dung khóa học: Xem chi tiết tại đây