Giới thiệu chuyên đề lập trình Scratch A2

Các ngôn ngữ lập trình bậc cao luôn có một tập hợp các "từ khóa" (câu lệnh) giúp lập trình viên viết ra những đoạn mã (code) hoặc cả chương trình theo quy tắc, giải thuật nào đó để điều khiển máy tính.

Trong Scratch, các "từ khóa" ấy được thiết kế dưới hình dạng là các "miếng ghép Lego" mà chúng ta sẽ gọi là Khối lệnh (block). Khi sử dụng, thay vì chúng ta phải gõ bàn phím thì ở đây chúng ta chỉ việc nắm và kéo các khối lệnh để lắp ghép thành những kịch bản có ý nghĩa để điều khiển đối tượng trên sân khấu.

Chuyên đề Scratch A2 tập trung vào việc tìm hiểu ý nghĩa tác dụng của các khối lệnh trong ngôn ngữ Scratch.

Tìm hiểu ý nghĩa tác dụng của các khối lệnh trong Scratch
Scratch A2

1- Tên chuyên đề: Sử dụng khối lệnh trong Scratch (ký hiệu Scratch A2)

2- Mục tiêu: Thông qua các ví dụ cụ thể, giúp người học hiểu ý nghĩa tác dụng và cách vận dụng các khối lệnh trong Scratch.

3- Đối tượng học: Học sinh Tiểu học, THCS, THPT và Sinh viên Kỹ thuật.

4- Hình thức dạy và học: Trực tuyến

5- Nội dung bài học: Xem chi tiết tại đây