Giới thiệu chuyên đề lập trình Scratch A3

Nếu như Scratch A1 giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về chương trình Scratch; Scratch A2 giúp chúng ta hiểu ý nghĩa tác dụng của toàn bộ khối lệnh trong Scratch thì chuyên đề Scratch A3 sẽ giúp chúng ta vận dụng lý thuyết để thiết kế, xây dựng, sản xuất ra các sản phẩm công nghệ một cách cụ thể.

Thông qua việc thiết kế các sản phẩm này, chúng ta không chỉ hiểu lý thuyết một cách sâu sắc mà còn biết được "cách nghĩ, cách làm" như thế nào để sản xuất ra một sản phẩm công nghệ.

Chuyên đề Scratch A3 được chia thành các chủ đề nội dung khác nhau như Game, Vẽ đồ họa, Toán học, Âm nhạc,... Căn cứ vào quỹ thời gian của tác giả, các dự án (bài học) thường xuyên được bổ sung định kỳ hoặc đột xuất vì vậy số lượng bài học là không giới hạn. Ngay bản thân các dự án cũng như vậy, có phiên bản 1, phiên bản 2, ...phiên bản n.

Khi học chuyên đề này, chúng ta không chỉ học "lập trình dự án đơn thuần" mà chúng ta sẽ rèn luyện được một số khả năng cần thiết trong cuộc sống như "tư duy logic, suy luận chặt chẽ, giải thích rõ ràng, tính kiên trì, sự cẩn thận, ...". Và điều này đặc biệt cần thiết cho "lứa tuổi học sinh".

Thiết kế dự án bằng ngôn ngữ lập trình Scratch
Scratch A3

1- Tên chuyên đề: Thực hành thiết kế dự án Scratch (ký hiệu Scratch A3)

2- Mục tiêu: Thiết kế được các sản phẩm công nghệ đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình Scratch.

3- Đối tượng: Học sinh Tiểu học, THCS, THPT và Sinh viên Kỹ thuật

4- Yêu cầu: Đã học qua các chuyên đề Scratch A1, Scratch A2.

5- Hình thức dạy và học:  Trực tuyến

6- Nội dung bài học: Xem chi tiết tại đây