Đối tượng Scratch, Album ảnh động 019

  • Hướng dẫn sử dụng trong Scratch:

    Bước 1: Click vào các ảnh để xem ảnh hoạt động với kích thước chuẩn

    Bước 2: Thấy thích thì Click phải chuột vào ảnh rồi Download về máy tính

    Bước 3: Import vào khu vực quản lý đối tượng trong Scratch

    Bước 4: Chọn thẻ Costumes để nhìn thấy các hình dạng của đối tượng

    Bước 5: Dùng khối lệnh next costume và forever để điều khiển

Đối tượng Scratch, Album ảnh động 019
5.0/5 rating 1 vote
Số ảnh: 29

Bình luận