Đối tượng Scratch, Album ảnh động 055

 • Hướng dẫn sử dụng trong Scratch:

  Bước 1: Click vào các ảnh để xem ảnh hoạt động với kích thước chuẩn

  Bước 2: Thấy thích thì Click phải chuột vào ảnh rồi Download về máy tính

  Bước 3: Import vào khu vực quản lý đối tượng trong Scratch

  Bước 4: Chọn thẻ Costumes để nhìn thấy các hình dạng của đối tượng

  Bước 5: Dùng khối lệnh next costume và forever để điều khiển

Đối tượng Scratch, Album ảnh động 055
4.1/5 (14 phiếu)
Số ảnh: 30

Bình luận