Khóa học Lập trình Scratch

KHÓA HỌC SCRATCH ONLINE

Scratch A123-3T

450.000đ

 • Giới thiệu khóa học: Xem chi tiết
 • Tên KH: Lập trình Scratch trình độ A (A123)
 • Mục tiêu: Trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình Scratch
 • Nội dung: Tổng hợp chuyên đề A1, A2, A3
 • Thời gian học trực tuyến: 3 tháng
 • Đối tượng học: Học sinh C1, C2, C3 và Sinh viên

Scratch A123-5T

600.000đ

 • Giới thiệu khóa học: Xem chi tiết
 • Tên KH: Lập trình Scratch trình độ A (A123)
 • Mục tiêu: Trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình Scratch
 • Nội dung: Tổng hợp chuyên đề A1, A2, A3
 • Thời gian học trực tuyến: 5 tháng
 • Đối tượng học: Học sinh C1, C2, C3 và Sinh viên