Khóa học Lập trình Scratch

KHÓA HỌC SCRATCH ONLINE

THÔNG BÁO

Từ ngày 20 tháng 1 năm 2021, quý khách có thể đăng ký học Scratch tại website mới: www.tuhoc.xyz

Lưu ý: Các học viên đang theo học Scratch cần đăng ký lại tài khoản tại trang www.tuhoc.xyz sau đó nhắn tin vào số 0967088990 để được kích hoạt miễn phí.