Bảng tổng hợp video bài giảng khóa học Scratch A123

BẢNG TỔNG HỢP

DANH SÁCH BÀI GIẢNG KHÓA HỌC SCRATCH A123

Kính chào quý vị và các bạn!

Khi có nhu cầu đăng ký tham gia khóa học lập trình Scratch A123, chúng ta sẽ phải trải qua 3 chuyên đề theo thứ tự là A1 - A2 - A3, mỗi chuyên đề có một mục tiêu kiến thức, kỹ năng khác nhau nhưng lại có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau (Có cái A thì mới có cái B, cái A làm nền tảng cho cái B và cái B lại làm rõ nghĩa, tường minh cho cái A). Chính vì vậy, thông qua bảng tổng hợp này chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về những gì chúng ta sẽ học. Và đặc biệt, chúng ta cần lưu ý một số điểm sau đây:

- Điểm thứ nhất: chúng ta phải thực hiện theo dõi video bài giảng lần lượt từ trên xuống dưới (A1->A2->A3) thì chúng ta mới hiểu được sự logic của hệ thống các bài học.

- Điểm thứ hai: Trong và Sau mỗi video bài giảng, chúng ta cần phải thực hành LÀM THEO từng bước thì chúng ta mới NHỚ và HIỂU được bài học một cách sâu sắc.

- Điểm thứ ba: Sau khi kết thúc một chuyên đề nào đó thì chúng ta phải TỰ MÌNH làm các bài tập sẵn có trong hệ thống để ôn luyện, củng cố lại kiến thức đã học.

- Điểm thứ tư: Sau mỗi bài học, nếu chúng ta thấy khó hiểu, chưa hiểu hay không hiểu chỗ nào thì chúng ta cần phải đặt ngay câu hỏi với giáo viên.

- Điểm thứ năm: Trong các bài giảng thực hành, bên cạnh việc chúng ta làm theo các PHIÊN BẢN thì chúng ta cần phải chủ động sáng tạo, phát triển và hoàn thiện thêm cho dự án trở nên hoàn chỉnh.

- Điểm thứ sáu: Khi đăng ký khóa học, chúng ta sẽ được theo dõi khóa học trực tuyến trong thời gian từ 1 đến 5 tháng; vì vậy chúng ta cần phải xem đi xem lại các video cho đến khi chúng ta nắm chắc và hiểu hết các vấn đề.


SỐ LIỆU TÓM TẮT VỀ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH SCRATCH A123

- Số bài học đến thời điểm hiện tại: 51 bài học + ... + ...

- Số video bài giảng hiện tại: 100 bài giảng + ... + ...

- Tổng số giờ học hiện tại khoảng: 28 giờ + ... + ...

- Thời gian tự học trực tuyến: Từ 1 đến 5 tháng

- Trợ giúp người học: Ngay cả khi kết thúc khóa học

STT-1 STT-2 BÀI HỌC BÀI GIẢNG THỜI GIAN
(phút)
XUẤT BẢN CẬP NHẬT LIÊN KẾT
CHUYÊN ĐỀ SA1 - TỔNG QUAN SCRATCH 2.0
1 1 scratch_sa100 p1 29 Free   Xem thử
2 2 scratch_sa100 p2 46 Free  
3 3 scratch_sa101 full 20 Free   Xem thử
4 4 scratch_sa102 p1 13 VIP   Xem thử
5 5 scratch_sa102 p2 18 VIP  
6 6 scratch_sa102 p3 10 VIP  
7 7 scratch_sa103 p1 14 VIP   Xem thử
8 8 scratch_sa103 p2 11 VIP  
9 9 scratch_sa104 p1 14 VIP   Xem thử
10 10 scratch_sa104 p2 10 VIP  
11 11 scratch_sa104 p3 15 VIP  
12 12 scratch_sa105 p1 17 VIP   Xem thử
13 13 scratch_sa105 p2 12 VIP  
14 14 scratch_sa106 p1 16 VIP   Xem thử
15 15 scratch_sa106 p2 19 VIP  
16 16 scratch_sa107 p1 17 VIP   Xem thử
17 17 scratch_sa107 p2 11 VIP  
18 18 scratch_sa107 p3 13 VIP  
19 19 scratch_sa108 p1 14 VIP   Xem thử
20 20 scratch_sa108 p2 9 VIP  
21 21 scratch_sa108 p3 15 VIP  
22 22 scratch_sa109 p1 22 Free   Xem thử
23 23 scratch_sa109 p2 18 Free  
           ...
CHUYÊN ĐỀ SA2 - TÌM HIỂU KHỐI LỆNH SCRATCH
24 1 scratch_sa201 p1 13 VIP   Xem thử
25 2 scratch_sa201 p2 11 VIP  
26 3 scratch_sa202 p1 10 VIP   Xem thử
27 4 scratch_sa202 p2 12 VIP  
28 5 scratch_sa203 full 12 VIP   Xem thử
29 6 scratch_sa204 full 17 VIP   Xem thử
30 7 scratch_sa205 p1 14 VIP   Xem thử
31 8 scratch_sa205 p2 12 VIP  
32 9 scratch_sa206 full 17 VIP   Xem thử
33 10 scratch_sa207 full 14 VIP   Xem thử
34 11 scratch_sa208 full 14 VIP   Xem thử
35 12 scratch_sa209 p1 17 VIP   Xem thử
36 13 scratch_sa209 p2 11 VIP  
37 14 scratch_sa210 p1 13 VIP   Xem thử
38 15 scratch_sa210 p2 8 VIP  
39 16 scratch_sa211 full 17 VIP   Xem thử
40 17 scratch_sa212 p1 12 VIP   Xem thử
41 18 scratch_sa212 p2 11 VIP  
42 19 scratch_sa213 full 15 VIP   Xem thử
43 20 scratch_sa214 p1 15 VIP   Xem thử
44 21 scratch_sa214 p2 18 VIP  
45 22 scratch_sa215 p1 16 VIP   Xem thử
46 23 scratch_sa215 p2 18 VIP  
47 24 scratch_sa216 full 13 VIP   Xem thử
48 25 scratch_sa217 p1 11 VIP   Xem thử
49 26 scratch_sa217 p2 10 VIP  
50 27 scratch_sa218 p1 16 VIP   Xem thử
51 28 scratch_sa218 p2 11 VIP  
52 29 scratch_sa218 p3 14 VIP  
53 30 scratch_sa219 full 18 VIP   Xem thử
54 31 scratch_sa220 full 9 VIP   Xem thử
55 32 scratch_sa221 p1 29 Free   Xem thử
56 33 scratch_sa221 p2 23 Free  
57 34 scratch_sa221 p3 14 VIP  
58 35 scratch_sa221 p4 13 VIP  
CHUYÊN ĐỀ SA3 - THỰC HÀNH ỨNG DỤNG SCRATCH
CHỦ ĐỀ - ART SCRATCH
59 1 scratch_sa3101 p1 16 Free   Xem thử
60 2 scratch_sa3101 p2 13 Free  
61 3 scratch_sa3101 p3 10 VIP  
62 4 scratch_sa3101 p4 14 VIP  
63 5 scratch_sa3102 full 13 VIP   Xem thử
64 6 scratch_sa3103 full 7 VIP   Xem thử
65 7 scratch_sa3104 full 14 VIP   Xem thử
66 8 scratch_sa3105 full 20 VIP   Xem thử
67 9 scratch_sa3106 full 6 VIP   Xem thử
68 10 scratch_sa3107 p1 16 VIP   Xem thử
69 11 scratch_sa3107 p2 14 VIP  
70 12 scratch_sa3108 full 10 VIP   Xem thử
71 13 scratch_sa3109 full 6 VIP   Xem thử
72 14 scratch_sa3110 full 12 VIP   Xem thử
73 15 scratch_sa3111 full 6 VIP   Xem thử
74 16 scratch_sa3112 full 6 VIP   Xem thử
          ...
CHỦ ĐỀ GAME SCRATCH
75 1 scratch_sa3201 p1 21 Free   Xem thử
76 2 scratch_sa3201 p2 20 VIP  
77 3 scratch_sa3201 p3 20 VIP  
78 4 scratch_sa3202 p1 15 Free   Xem thử
79 5 scratch_sa3202 p2 19 VIP  
80 6 scratch_sa3202 p3 22 VIP  
81 7 scratch_sa3203 p1 22 Free   Xem thử
82 8 scratch_sa3203 p2 14 VIP  
83 9 scratch_sa3203 p3 20 VIP  
84 10 scratch_sa3203 p4 20 VIP  
85 11 scratch_sa3204 p1 22 Free   Xem thử
86 12 scratch_sa3204 p2 16 VIP  
87 13 scratch_sa3204 p3 20 VIP  
88 14 scratch_sa3204 p4 23 VIP  
89 15 scratch_sa3205 p1 22 VIP   Xem thử
90 16 scratch_sa3205 p2 25 VIP  
91 17 scratch_sa3206 p1 21 VIP   Xem thử
92 18 scratch_sa3206 p2 20 VIP  
93 19 scratch_sa3207 p1 28 VIP   Xem thử
94 20 scratch_sa3207 p2 16 VIP  
95 21 scratch_sa3207 p3 26 VIP  
96 22 scratch_sa3207 p4 19 VIP  
97 23 scratch_sa3208 p1 19 VIP   Xem thử
98 24 scratch_sa3208 p2 32 VIP  
99 25 scratch_sa3208 p1 33 Free -V1  
100 26 scratch_sa3208 p2 36 Free - V1  
          ...

 

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM !!!

Tổng hợp

Phạm Văn Tuấn