Điều khoản sử dụng khóa học Scratch

Các điều khoản này đề cập đến việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Khi quý vị đồng ý đăng ký khởi tạo một tài khoản mới trên hệ thống tức là quý vị đã chấp nhận các điều khoản có trong văn bản này. Cụ thể như sau:

A- ĐÃ CHUẨN BỊ ĐỦ CÁC THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM CẦN THIẾT

1- Người học phải có máy tính để bàn hoặc laptop nối mạng Internet

2- Người học phải sử dụng trình duyệt Web mới nhất có thể (Chrome, Firefox, Coccoc hoặc IE).

B- QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HỌC

I- Quyền lợi

1. Theo dõi toàn bộ nội dung video bài giảng tương ứng với khóa học đã đăng ký

2. Hỏi đáp các vấn đề liên quan đến nội dung của khóa học đã đăng ký

3. Tham gia làm các bài tập tương ứng với khóa học đã đăng ký

4. Được hỗ trợ, tư vấn, trả lời các câu hỏi trong vòng 24 giờ làm việc

5. Thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin tài khoản cá nhân

6. Nâng cấp, gia hạn thời gian sử dụng khóa học thích hợp

7. Tùy theo loại tài khoản, người học sẽ được bổ sung thêm quyền điều khiển có trong hệ thống. Ví dụ như tài khoản học theo nhóm thì trưởng nhóm sẽ có thêm quyền khởi tạo và quản lý thành viên trong nhóm.

8. Download các tài nguyên, công cụ phục vụ cho bài học thực hành hoặc cho cả khóa học.

II- Trách nhiệm

1. Thực hiện đúng theo yêu cầu, hướng dẫn có trong hệ thống khi đăng ký và sử dụng khóa học.

2. Khai báo chính xác thông tin cá nhân theo mẫu biểu khi đăng ký khóa học

3. Bảo mật thông tin đã đăng ký trên hệ thống, không chia sẻ hoặc dùng chung tài khoản với người khác.

4. Không sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm phá hoại dữ liệu có trong hệ thống

5. Không phát tán các nội dung có tính bảo mật trong hệ thống thông qua các phương tiện truyền thông tin.

6. Không vi phạm các quy định liên quan có trong hệ thống pháp luật Việt Nam

C- QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

I- Quyền lợi

1. Không chịu trách nhiệm khi người học để lộ thông tin tài khoản cho người khác chiếm quyền sử dụng.

2. Khi cần thiết, chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc từ chối cung cấp dịch vụ để bảo trì, nâng cấp phát triển hệ thống.

3. Không chịu trách nhiệm với các sự cố bất khả kháng liên quan đến việc sử dụng khóa học có trong hệ thống. Ví dụ như sự cố lỗi đường truyền internet, sự cố mất điện trên máy chủ, sự cố virus tấn công, sự cố thiên tai, …

4. Khi cần thiết, chúng tôi có quyền yêu cầu người học cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để làm căn cứ xác minh tài khoản trên hệ thống.

5. Thay thế, bổ sung hoặc sửa đổi các điều khoản khi cần thiết.

II- Trách nhiệm

1. Kích hoạt tài khoản của người học ngay sau khi nhận được thông tin thanh toán học phí.

2. Bảo mật thông tin cá nhân của người học có trong hệ thống

3. Hỗ trợ, tư vấn các vấn đề liên quan đến nội dung khóa học đã đăng ký

4. Đảm bảo các quyền lợi của người học có trong điều khoản này

5. Phát triển thêm các nội dung và tính năng có lợi cho người học

6. Thông báo những thay đổi liên quan đến việc sử dụng khóa học

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp

Phạm Văn Tuấn - Tel: 0967.088990 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.