Sách bài tập thực hành Scratch - Cơ bản

Cuốn sách “Bài tập thực hành Scratch - Cơ bản” là tài liệu đi kèm với giáo trình “Scratch 2.0, ngôn ngữ lập trình trực quan - Cơ bản” được tác giả biên soạn nhằm mục đích làm tài liệu giảng dạy riêng cho học viên.
Các bài tập được sắp xếp theo 7 chủ đề với 55 bài tập, mỗi phần đề cập đến một khía cạnh cơ bản của ngôn ngữ lập trình Scratch, sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp. Trong đó có những bài tập đa phương tiện mà học viên cần phải xem phần yêu cầu của bài tập đó trên website https://scratch.edutech.vn/khoa-hoc-scratch/thuc-hanh-thiet-ke-du-an-scratch-a3.html

Cuốn sách này chỉ đề cập đến các nội dung cơ bản để học viên làm quen với Scratch. Nội dung nâng cao sẽ được biên soạn trong cuốn sách khác.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phạm Văn Tuấn - Hotline: 0967.088990 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MỤC LỤC NỘI DUNG

Lưu ý: Sách bài tập Scratch được cung cấp Miễn Phí và luôn sẵn có trong khu vực Download dành cho thành viên VIP

Lời nói đầu

PHẦN 1 (12 bài tập)
Bài tập thực hành tìm hiểu cấu tạo Scratch ............................................2

PHẦN 2 (8 bài tập)
Bài tập thực hành tìm hiểu chức năng khối lệnh scratch ...................................24

PHẦN 3 (12 bài tập)
Bài tập thực hành đọc hiểu kịch bản scratch .....................................................43

PHẦN 4 (9 bài tập)
Bài tập thực hành vẽ đồ họa trong scratch ...........................................53

PHẦN 5 (3 bài tập)
Bài tập thực hành thiết kế các dự án âm nhạc .....................................60

PHẦN 6 (5 bài tập)
Bài tập thực hành thiết kế Game...........................................................71

PHẦN 7 (6 bài tập)
Bài tập thực hành sử dụng khối lệnh tính toán......................................77

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRÍCH XUẤT TỪ SÁCH BÀI TẬP SCRATCH 2.0

bai tap scratch pham van tuan 052

bai tap scratch pham van tuan 052

bai tap scratch pham van tuan 053

bai tap scratch pham van tuan 053

bai tap scratch pham van tuan 054

bai tap scratch pham van tuan 054

bai tap scratch pham van tuan 055

bai tap scratch pham van tuan 055

bai tap scratch pham van tuan 056

bai tap scratch pham van tuan 056

bai tap scratch pham van tuan 057

bai tap scratch pham van tuan 057

bai tap scratch pham van tuan 058

bai tap scratch pham van tuan 058

bai tap scratch pham van tuan 059

bai tap scratch pham van tuan 059

bai tap scratch pham van tuan 060

bai tap scratch pham van tuan 060

bai tap scratch pham van tuan 061

bai tap scratch pham van tuan 061

bai tap scratch pham van tuan 062

bai tap scratch pham van tuan 062

bai tap scratch pham van tuan 063

bai tap scratch pham van tuan 063

bai tap scratch pham van tuan 064

bai tap scratch pham van tuan 064

bai tap scratch pham van tuan 065

bai tap scratch pham van tuan 065

bai tap scratch pham van tuan 066

bai tap scratch pham van tuan 066

bai tap scratch pham van tuan 067

bai tap scratch pham van tuan 067

bai tap scratch pham van tuan 068

bai tap scratch pham van tuan 068

bai tap scratch pham van tuan 069

bai tap scratch pham van tuan 069

bai tap scratch pham van tuan 070

bai tap scratch pham van tuan 070

 • bai tap scratch pham van tuan 052
 • bai tap scratch pham van tuan 053
 • bai tap scratch pham van tuan 054
 • bai tap scratch pham van tuan 055
 • bai tap scratch pham van tuan 056
 • bai tap scratch pham van tuan 057
 • bai tap scratch pham van tuan 058
 • bai tap scratch pham van tuan 059
 • bai tap scratch pham van tuan 060
 • bai tap scratch pham van tuan 061
 • bai tap scratch pham van tuan 062
 • bai tap scratch pham van tuan 063
 • bai tap scratch pham van tuan 064
 • bai tap scratch pham van tuan 065
 • bai tap scratch pham van tuan 066
 • bai tap scratch pham van tuan 067
 • bai tap scratch pham van tuan 068
 • bai tap scratch pham van tuan 069
 • bai tap scratch pham van tuan 070
 • bai tap scratch pham van tuan 052

 • bai tap scratch pham van tuan 053

 • bai tap scratch pham van tuan 054

 • bai tap scratch pham van tuan 055

 • bai tap scratch pham van tuan 056

 • bai tap scratch pham van tuan 057

 • bai tap scratch pham van tuan 058

 • bai tap scratch pham van tuan 059

 • bai tap scratch pham van tuan 060

 • bai tap scratch pham van tuan 061

 • bai tap scratch pham van tuan 062

 • bai tap scratch pham van tuan 063

 • bai tap scratch pham van tuan 064

 • bai tap scratch pham van tuan 065

 • bai tap scratch pham van tuan 066

 • bai tap scratch pham van tuan 067

 • bai tap scratch pham van tuan 068

 • bai tap scratch pham van tuan 069

 • bai tap scratch pham van tuan 070

 • bai tap scratch pham van tuan 052
 • bai tap scratch pham van tuan 053
 • bai tap scratch pham van tuan 054
 • bai tap scratch pham van tuan 055
 • bai tap scratch pham van tuan 056
 • bai tap scratch pham van tuan 057
 • bai tap scratch pham van tuan 058
 • bai tap scratch pham van tuan 059
 • bai tap scratch pham van tuan 060
 • bai tap scratch pham van tuan 061
 • bai tap scratch pham van tuan 062
 • bai tap scratch pham van tuan 063
 • bai tap scratch pham van tuan 064
 • bai tap scratch pham van tuan 065
 • bai tap scratch pham van tuan 066
 • bai tap scratch pham van tuan 067
 • bai tap scratch pham van tuan 068
 • bai tap scratch pham van tuan 069
 • bai tap scratch pham van tuan 070

Lưu ý: Sách bài tập Scratch được cung cấp Miễn Phí và luôn sẵn có trong khu vực Download dành cho thành viên VIP

Xin cảm ơn!