Chuyên mục "Tự học Scratch qua Blogs" được hình thành nhằm chia sẻ các bài viết, tài liệu tham khảo cho các giáo viên tin học có nhu cầu tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Scratch. Trong chuyên mục này sẽ lưu trữ các bài viết chuyên môn do tác giả biên soạn hoặc do tham khảo từ các nguồn tài liệu Tiếng Anh liên quan đến lập trình Scratch.

Trong các bài viết nếu có nội dung "cần đính chính" thì tác giả rất mong nhận được những ý kiến phản hồi, thảo luận để các bài viết ngày càng chất lượng hơn.

Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng liên hệ: Phạm Văn Tuấn - 0967.088990 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.