Bài 13- Các thao tác xử lý kịch bản trong Scratch

Lượt xem: 10496 - Xuất bản: 07.08.17 - Thư mục: Tự học Scratch, Kịch bản Scratch

- Bài viết được trích từ giáo trình học Scratch -

THAO TÁC XỬ LÝ KỊCH BẢN TRONG SCRATCH

1/ Phân biệt một khối lệnh, một đoạn mã và một kịch bản.

Trong một dự án thường có nhiều đối tượng, mỗi đối tượng lại có một hoặc nhiều kịch bản. Mỗi kịch bản được lắp ghép từ nhiều khối lệnh, cứ từ hai khối lệnh lắp ghép liền nhau trở lên được coi là một đoạn mã. Trước khi thực hiện các thao tác xử lý kịch bản ta cần phân biệt rõ các khái niệm một khối lệnh, một đoạn mã và một kịch bản.

kich ban scratch 01

2/ Phục hồi lại các thao tác xử lý trong khu vực kịch bản.

Trong quá trình thực hiện các thao tác xử lý khối lệnh như xóa, sao chép,...có thể bạn sẽ cần phục hồi lại thao tác đó. Hãy sử dụng thanh Menu với lệnh Undelete trong mục Edit.

edit scratch

3/ Cách chèn thêm và tách rời một khối lệnh

- Chèn thêm 1 khối lệnh vào giữa 2 khối lệnh trong kịch bản

chen khoi lenh vao kich ban scratch 01

Giả sử có một kịch bản như hình 1, ta muốn chèn thêm một khối lệnh vào giữa 2 khối lệnh như hình 2. Hãy nhấp trái chuột để nắm và kéo khối lệnh đó vào vị trí mong muốn đến khi nào khớp nối sáng lên thì nhả chuột trái.

- Tách rời 1 khối lệnh ra khỏi kịch bản

tach khoi lenh scratch 02

Giả sử cần xóa khối lệnh play sound(). Ta làm như sau:

- Nắm và kéo lệnh đó ra khỏi kịch bản. Tuy nhiên các khối lệnh bên dưới nó cũng bị tách ra (hình 3).

- Tách hai khối lệnh bên dưới khối lệnh đó rồi lắp ghép lại vị trí cũ (hình 4).

4/ Xóa một khối lệnh, một đoạn mã hoặc một kịch bản.

- Cách 1: Nắm và kéo khối lệnh sang bất kỳ khu vực khối lệnh nào. Cách này cũng áp dụng cho một đoạn mã hoặc kịch bản

xoa khoi lenh scratch 03

- Cách 2: Tại khu vực kịch bản, nhấn phải chuột vào 1 khối lệnh, 1 đoạn mã hoặc kịch bản và chọn lệnh Delete.

- Cách 3: Sử dụng thanh công cụChọn hình chiếc kéo rồi kích trái chuột vào khối lệnh cần xóa.

xoa khoi lenh scratch 03

Lưu ý: Khi xóa một khối lệnh nằm giữa kịch bản thì các khối lệnh được lắp ghép phía dưới nó cũng bị xóa theo. Vì vậy, nếu muốn xóa một khối lệnh nằm giữa kịch bản, ta cần tách rời khối lệnh đó rồi mới thực hiện thao tác xóa.

5/ Sao chép một khối lệnh, một đoạn mã hoặc một kịch bản.

- Cách 1: Kích chuột phải vào khối lệnh và chọn Duplicate - Cách 2: Sử dụng thanh công cụChọn hình cái dấu rồi kích trái chuột vào khối lệnh cần sao chép.

copy khoiLenh

6/ Ghi chú cho một khối lệnh và một kịch bản.

- Ghi chú cho một khối lệnh:Kích chuột phải vào khối lệnh và chọn Add comment

ghi chu khoi lenh scratch

- Ghi chú cho một kịch bảnTại khu vực nền của kịch bản, kích phải chuột chọnAdd comment.

7/ Sắp xếp trật tự các kịch bản

Tại khu vực nền của kịch bản, kích phải chuột chọn Clean up

xoa ghi chu

8- Một đối tượng có nhiều kịch bản

Trong khu vực xây dựng kịch bản, ta có thể thiết kế nhiều kịch bản cho cùng một đối tượng. Dưới đây là một dự án về một đối tượng (cậu bé) có hai kịch bản điều khiển việc di chuyển:

doi tuong co nhieu kich ban

9- Khởi động cùng lúc nhiều kịch bản trong dự án

Sử dụng khối lệnh sự kiện đứng đầu các kịch bản, khi người dùng kích trái chuột vào biểu tượng lá cờ xanh (start) trên khu vực sân khấu thì các kịch bản đó sẽ được khởi động cùng lúc.Dưới đây là một dự án có 2 đối tượng, mỗi đối tượng có 1 kịch bản:

khoi dong nhieu kich ban

10- Sao chép kịch bản của một đối tượng sang đối tượng khác

Khi cần sao chép một kịch bản từ đối tượng này sang đối tượng khác trong cùng dự án, ta làm như sau:

- Bước 1: Chọn đối tượng đang chứa kịch bản cần sao chép

- Bước 2: Dùng chuột trái nắm và kéo toàn bộ kịch bản sang khu vực quản lý đối tượng đồng thời đặt đè kịch bản lên ảnh đại diện (thumnail) của đối tượng nhận bản sao kịch bản đó.

- Bước 3: Chọn đối tượng nhận bản sao kịch bản để xem kịch bản đã được sao chép đến hay chưa.

Lưu ý: Có thể sao chép lần đầu không thành công, ta có thể thực hiện lại một vài lần để đạt được kết quả.

sao chep kich ban scratch

Bình luận