Bài 06- Danh sách các nhóm lệnh trong Scratch

Lượt xem: 55054 - Xuất bản: 08.08.17 - Thư mục: Tự học Scratch, Khối lệnh Scratch

BẢNG TỔNG HỢP NHÓM LỆNH TRONG SCRATCH

- Bài viết được trích từ giáo trình học Scratch -

1/ Motion - Nhóm lệnh chuyển động
Motion là một nhóm lệnh mà trong nó chứa các khối lệnh chuyên điều khiển các đối tượng (sprites) chuyển động trên sân khấu (stage).
- Trong phiên bản Scratch 2.0 có 17 khối lệnh trong nhóm Motion. Trong đó có 14 khối lệnh thực thi và 3 khối lệnh báo cáo.
- Tất cả các khối lệnh trong nhóm này được gán với màu xanh đậm.

nhom lenh motion scratchNhóm lệnh Motion trong Scratch
2/ Looks - Nhóm lệnh ngoại hình
Looks là một nhóm lệnh chứa các khối lệnh chuyên có nhiệm vụ xử lý về hình dạng, diện mạo, ngoại hình của đối tượng.
- Trong phiên bản Scratch 2.0 có 19 khối lệnh trong nhóm Looks. Trong đó có 16 khối lệnh thực thi và 3 khối lệnh báo cáo.
- Tất cả các khối lệnh trong nhóm này được gán với màu tím than.

nhom lenh look scratchNhóm lệnh Look trong Scratch
3/ Sound - Nhóm lệnh âm thanh
Sound là một nhóm lệnh chứa các khối lệnh chuyên điều khiển và xử lý các tín hiệu âm thanh.
Nhóm lệnh Sound được cung cấp một số khối lệnh hữu dụng được thường xuyên sử dụng như là:
+ Khối lệnh play note () for () beats: Chứa các nốt nhạc cơ bản + Khối lệnh play drum () for () beats: Các loại âm thanh tiếng trống
+ Khối lệnh set intrument to (): Sử dụng các loại nhạc cụ
- Trong phiên bản Scratch 2.0 có 13 khối lệnh trong nhóm Sound. Trong đó có 11 khối lệnh thực thi và 2 khối lệnh báo cáo.
- Tất cả các khối lệnh trong nhóm này được gán với màu tím đỏ.

nhom lenh sound scratchNhóm lệnh Sound trong Scratch
4/ Pen - Nhóm lệnh vẽ đồ họa
Pen là một nhóm lệnh chứa các khối lệnh chuyên về xử lý đồ họa.Với các khối lệnh trong nhóm này chúng ta có thể đặt kích thước, màu sắc, tạo bóng mờ của nét vẽ và kết hợp với các khối lệnh khác trong Scratch để tạo nên những bức vẽ đẹp mắt.

Ví dụ một kịch bản đơn giản sau:

script pen scratch
- Trong phiên bản Scratch 2.0 có 11 khối lệnh thực thi trong nhóm lệnh này.
- Tất cả các khối lệnh trong nhóm này được gán với màu xanh thẫm.

nhom lenh pen scratchNhóm lệnh Pen trong Scratch
5/ Data - Nhóm lệnh dữ liệu
Data là một nhóm lệnh chứa hai nhóm lệnh khác nhau là nhóm lệnh xử lý Biến (Variables) và nhóm lệnh xử lý Danh sách (List).
- Các khối lệnh trong nhóm Biến dùng để chứa các giá trị và các dữ liệu kiểu chuỗi. Tên biến do người dùng từ đặt để phù hợp với các kịch bản.
- Các khối lệnh trong nhóm Danh sách được dùng để quản lý danh sách.
- Trong phiên bản Scratch 2.0 có 4 khối lệnh thực thi và 1 khối lệnh báo cáo trong nhóm lệnh Biến và có 6 khối lệnh thực thi, 3 khối lệnh báo cáo và 1 khối lệnh Logic trong nhóm lệnh Danh sách.
- Màu cam được gán cho nhóm Biến, màu cam đậm gán cho nhóm Danh sách.

nhom lenh variable scratchNhóm lệnh Data Biến trong Scratch
6/ Events - Nhóm lệnh sự kiện

Events là một nhóm lệnh chứa các khối lệnh điểu khiển các sự kiện, kích hoạt các kịch bản và tương tác với các thiết bị ngoại vi.
- Trong các nhóm lệnh này thì khối lệnh When click (lá cờ xanh) được sử dụng thường xuyên trong các dự án, kịch bản. Nhóm lệnh này được đặt trên đầu các kịch bản để khi người dùng kích chuột vào biểu tượng lá cờ xanh trên khu vực sân khấu (stage) thì các kịch bản cũng đồng thời được kích hoạt.
- Trong phiên bản Scratch 2.0, nhóm lệnh Events có 6 khối lệnh sự kiện và 2 khối lệnh thực thi.- Màu đặc trưng của nhóm này là màu nâu sẫm.

nhom lenh events scratchNhóm lệnh Event trong Scratch
7/ Control - Nhóm lệnh điều khiển
Control là một nhóm lệnh chứa các khối lệnh điều khiển vòng lặp và xử lý các câu điều kiện.
- Hầu hết các dự án đều sử dụng các khối lệnh trong nhóm này vì khả năng xử lý hiệu quả trong các tình huống thực tế.
- Trong phiên bản Scratch 2.0, nhóm lệnh Control có 5 khối lệnh điều khiển, 3 khối lệnh thực thi, 1 khối lệnh sự kiện, 2 khối lệnh hủy bỏ.
- Màu đặc trưng của nhóm này là màu vàng.

nhom lenh control scratchNhóm lệnh Control trong Scratch
8/ Sensing - Nhóm lệnh cảm ứng
Sensing là một nhóm lệnh chứa các khối lệnh điều khiển sự tương tác, cảm ứng với các thiết bị ngoại vi.
- Trong phiên bản Scratch 2.0, nhóm lệnh Sensing có 4 khối lệnh thực thi, 5 khối lệnh Logic, 11 khối lệnh báo cáo.
- Màu đặc trưng của nhóm này là màu xanh nước biển.

nhom lenh sensing scratchNhóm lệnh Sensing trong Scratch
9/ Operators - Nhóm lệnh tính toán
Operators là một nhóm lệnh chứa các khối lệnh dùng để tính toán, liên kết chuỗi và xử lý dữ liệu kiểu logic.
- Trong phiên bản Scratch 2.0, nhóm lệnh Operators có 6 khối lệnh Logic và 11 khối lệnh báo cáo.
- Màu đặc trưng của nhóm này là màu xanh lá cây.

nhom lenh operator scratchNhóm lệnh Operator trong Scratch
10/ More blocks - Mở rộng
More blocks là một nhóm lệnh chứa các khối lệnh do người dùng tự định nghĩa và các nhóm lệnh tương tác, điều khiển đồ chơi như LEGO Wedo và PicoBoard.
- Trong quá trình thiết kế kịch bản, người dùng có thể tự định nghĩa ra các khối lệnh riêng và sử dụng chúng.
- Màu đặc trưng của các nhóm này là màu tím đậm và màu nâu đen.

dinh nghia khoi lenh trong scratchĐịnh nghĩa khối lệnh trong Scratch

Bình luận