Bài 03 - Tìm hiểu khái niệm Block trong Scratch

Lượt xem: 7647 - Xuất bản: 07.08.17 - Thư mục: Tự học Scratch, Khối lệnh Scratch

- Bài viết được trích từ giáo trình học Scratch -

Mỗi ngôn ngữ lập trình được sáng tạo ra đều nhằm mục đích giúp con người có thể giao tiếp với máy tính. Con người phải sử dụng các từ khóa có sẵn, được định nghĩa trước để viết ra các chương trình theo một quy tắc ngữ pháp nhất định để có thể điều khiển được máy tính.

Đối với ngôn ngữ lập trình Scratch, mọi yếu tố phức tạp của quy tắc, luật lệ nghiêm ngặt đều được ẩn đi trong những khối lệnh (block) có hình dạng và màu sắc lôi cuốn.

block scratch

KHỐI LỆNH SCRATCH LÀ GÌ

Khối lệnh trong Scratch là những hình khối đã được gắn sẵn với một nhiệm vụ thực thi công việc nào đó. Ví dụ như khối lệnh move () steps đã được giao nhiệm vụ là di chuyển đối tượng với số bước tùy chọn.

Nhiệm vụ của mỗi khối lệnh đã được định nghĩa trước vì vậy người dùng chỉ việc hiểu nhiệm vụ của mỗi khối lệnh và mang chúng lắp ghép lại với nhau để tạo thành một chương trình, kịch bản nhằm điều khiển những đối tượng hiển thị trên sân khấu.

Như vậy, mọi thứ phức tạp của công việc lập trình giờ đây đã được tối ưu hóa một cách khoa học, giúp lập trình viên không bị Stress khi mà suốt ngày phải nhìn vào những "dòng lệnh" thiếu cảm xúc.

Bình luận