Bài 12- Tìm hiểu khái niệm Kịch bản trong Scratch

Lượt xem: 6486 - Xuất bản: 07.08.17 - Thư mục: Tự học Scratch, Kịch bản Scratch

- Bài viết được trích từ giáo trình học Scratch -

Một kịch bản (Script) trong chương trình Scratch được xác định là một tập hợp các khối lệnh liên kết với nhau theo một trật tự nhất định, có khả năng điều khiển đối tượng trên sân khấu và có khối lệnh sự kiện đứng trên đầu.

Một kịch bản phải có ít nhất 2 khối lệnh và có khả năng điều khiển đối tượng trên sân khấu.

kich ban scratch
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG KỊCH BẢN SCRATCH

Mỗi dự án có thể có một hoặc nhiều đối tượng (sprites). Trong đó mỗi đối tượng thường có ít nhất một kịch bản riêng. Trước khi xây dựng kịch bản cho đối tượng, chúng ta cần phải xây dựng ý tưởng mạch lạc, rõ ràng để điểu khiển đối tượng. Mặt khác, cũng phải nắm chắc, hiểu rõ tác dụng của mỗi khối lệnh để có thể ứng dụng nó một cách hiệu quả trong các tình huống thực tế.

Dưới đây là 3 bước thực hiện để xây dựng một kịch bản. Ý tưởng là điều khiển đối tượng (chiếc bút) thực hiện các bước vẽ ra một hình vuông.

xay dung kich ban scratch

Bình luận