Bài 05- Phân loại khối lệnh Scratch theo chức năng

Lượt xem: 7122 - Xuất bản: 07.08.17 - Thư mục: Tự học Scratch, Khối lệnh Scratch

- Bài viết được trích từ giáo trình học Scratch -

Trong phiên bản Scratch 2.0 có khoảng 145 khối lệnh và được lưu trữ trong các nhóm lệnh (thư mục) khác nhau, nhằm mục đích phân loại theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi khối lệnh.

nhom lenh scratch

Có tổng cộng 12 nhóm lệnh, trong đó có 10 nhóm chính và 2 nhóm mở rộng.

CÁC NHÓM LỆNH TRONG SCRATCH

1/ Motion - Nhóm lệnh chuyển động

2/ Look - Nhóm lệnh ngoại hình

3/ Sound - Nhóm lệnh âm thanh

4/ Pen - Nhóm lệnh đồ họa

5/ Variable - Nhóm lệnh biến

6/ List - Nhóm lệnh danh sách

7/ Events - Nhóm lệnh sự kiện

8/ Control - Nhóm lệnh điều khiển

9/ Sensing - Nhóm lệnh cảm ứng

10/ Operators - Nhóm lệnh tính toán

Trong các nhóm trên thì nhóm lệnh Variable và List nằm trong nhóm Data. Các khối lệnh trong nhóm này chỉ xuất hiện khi người dùng tạo mới.

+ Nhóm mở rộng gồm 2 nhóm sau: PicoBoard và LEGO Wedo.

Các khối lệnh trong các nhóm này chỉ có tác dụng khi kết nối với các sản phẩm đồ chơi như LEGO Education Wedo hay bảng cảm ứng PicoBoard.

- Ngoài các khối lệnh có sẵn, Scratch còn cho phép người dùng tự định nghĩa các khối lệnh khác phù hợp với thực tế.

- Mỗi nhóm lệnh được gán với một màu sắc khác nhau giúp người dùng dễ phân biệt, nhận dạng và đặc biệt là phù hợp với tâm lý trẻ em.

- Khi cần sử dụng một khối lệnh thì bạn cần phải chọn nhóm lệnh chứa khối lệnh đó sau đó nắm và kéo sang khu vực xây dựng kịch bản.

Bình luận