Bài 09- Tìm hiểu khái niệm Sân khấu trong Scratch

Lượt xem: 6278 - Xuất bản: 07.08.17 - Thư mục: Tự học Scratch, Sân khấu Scratch

- Bài viết được trích từ giáo trình học Scratch -

Khi đi xem một buổi biểu diễn ca nhạc, một vở kịch cải lương hay một buổi biểu diễn múa rối nước,...chúng ta thường ngồi dưới và nhìn lên sân khấu, nơi mà các ca sỹ, diễn viên biểu diễn nghệ thuật.

Trong chương trình Scratch, sân khấu (stage) cũng là nơi mà các đối tượng biểu diễn, một khu vực hiển thị kết quả của dự án. Nhìn vào khu vực sân khấu sẽ giúp chúng ta phát hiện lỗi rồi điều chỉnh kịch bản để đối tượng biểu diễn đúng theo yêu cầu của dự án.

Trong nghệ thuật múa rối nước, các nghệ sỹ thường ẩn đằng sau sân khấu, dùng tay và các dụng cụ kỹ thuật để điều khiển con rối biểu diễn theo đúng kịch bản. Trong Scratch cũng vậy, chúng ta sẽ là lập trình viên dùng các khối lệnh lắp ghép thành kịch bản để điều khiển các đối tượng trên sân khấu.

Dưới đây là một hình ảnh sân khấu trong chương trình Scratch.

san khau scratch

Vậy cấu tạo của sân khấu gồm những gì? Chúng ta hãy xem hình ảnh sau:

CẤU TẠO SÂN KHẤU TRONG SCRATCH

san khau scratch 02

Bình luận