Giới thiệu khóa học lập trình Scratch A123

Scratch A1, Scratch A2, Scratch A3 được gọi là các CHUYÊN ĐỀ. Scratch A123 được gọi là KHÓA HỌC, tức là khi đăng ký khóa học Scratch A123 thì quý vị và các bạn sẽ có quyền theo dõi toàn bộ nội dung video bài giảng được lưu trữ trong mỗi chuyên đề nêu trên.

Xem bảng tổng hợp chi tiết video bài giảng khóa học lập trình scratch A123: TẠI ĐÂY

Tổng học khóa học lập trình Scratch A123
Khóa học Scratch A123

1- Tên khóa học: Lập trình Scratch trình độ A (ký hiệu Scratch A123)

2- Mục tiêu khóa học:

- Kiến thức: 

Cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Scratch. Xem chi tiết tại Scratch A1Scratch A2

- Kỹ năng: 

Ứng dụng Scratch để xây dựng các dự án theo chủ đề từ đơn giản đến phức tạp. Xem chi tiết Scratch A3

3- Đối tượng học: Học sinh Tiểu học, THCS, THPT và Sinh viên Kỹ thuật.

4- Thời gian học trực tuyến: Từ 1 đến 5 tháng

5- Nội dung khóa học: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY