TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chủ tài khoản: Phạm Văn Tuấn

1- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Số tài khoản  21.510.002.043.273
Chi nhánh  BIDV Cầu giấy, Hà nội
2- Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - TECHCOMBANK
Số tài khoản  19.024.308.250.668
Chi nhánh  Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà nội

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI