Giới thiệu thư viện Scratch

Thư viện Scratch là nơi lưu trữ các loại dữ liệu hữu ích liên quan đến chủ đề "Tự học lập trình Scratch". Những dữ liệu số trong thư viện được tác giả sưu tầm từ các nguồn khác nhau trên mạng Internet. Nội dung dữ liệu có giá trị tham khảo, mở rộng tầm nhìn đối với vấn đề mà chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu.

Tác giả sẽ cố gắng dành thời gian để sưu tầm các loại dữ liệu quý, hữu ích liên quan đến Lập trình Scratch. Cụ thể với các nội dung sau:

- Thư viện dự án Scratch (script): Giúp Scratcher biết được Scratch có thể làm được gì?

- Thư viện đối tượng Scratch (sprites): Giúp Scratcher có nguồn nguyên liệu để thiết kế dự án Scratch

- Thư viện ảnh nền (backdrop/background): Giúp Scratcher lựa chọn được các loại ảnh nền đẹp, phù hợp với ý tưởng thiết kế dự án Scratch.

Hãy Click vào ảnh sau để truy cập vào thư viện thích hợp:

thu vien doi tuong scratch

thu vien du an scratch