Game Scratch- Qua đèo Vượt dốc

GAME SCRATCH - QUA ĐÈO VƯỢT DỐC

Hướng dẫn sử dụng game scratch qua đèo vượt dốc: Dùng phím mũi tên