Game Scratch- Pacman cổ điển

GAME SCRATCH - PACMAN CỔ ĐIỂN

Hướng dẫn sử dụng game scratch pacman cổ điển: Dùng phím mũi tên