Game Scratch- Bơm bóng bay

GAME SCRATCH - BƠM BÓNG BAY

Hướng dẫn sử dụng game scratch bơm bóng bay: Click trái chuột vào đầu bơm hơi đến khi nổ thì bơm lại