Game Scratch- Vịt Donald

GAME SCRATCH - VỊT DONALD

1- Click vào màn hình để bắt đầu chơi

2- Dùng phím Space và các phím mũi tên hoặc ADW