Game Trí tuệ- Thử tài dàn trận

GAME SCRATCH PHÁT TRIỂN TƯ DUY LOGIC

Hướng dẫn sử dụng:

- Căn cứ vào Level khác nhau, bạn sẽ được cho sẵn một số điểm tương ứng. Trong quá trình chơi, với số điểm đạt được bạn sẽ có thể MUA các loại vũ khí khác nhau.

- Muốn sử dụng vũ khí mạnh thì điểm số của bạn phải cao, khi đạt đến điểm có thể MUA vũ khí thì hình ảnh vũ khí đó sẽ sáng lên.

- Click chuột vào vũ khí đang sử dụng bạn sẽ có 2 lựa chọn:

+ Ký hiệu dấu $ (đô la) có nghĩa là bạn hủy bỏ vũ khí đó để thay vũ khi mới vào vị trí nó đang đứng. Lúc này điểm số của bạn sẽ được cộng thêm vào, nhưng điểm số này sẽ nhỏ hơn điểm số mà bạn đã trả điểm để MUA.

+ Ký hiệu Mũi tên có nghĩa là bạn tăng thêm sức mạnh cho vũ khí đó. Bạn phải trả thêm điểm cho điều đó.

Lưu ý:

Hãy dàn trận thông minh để quân địch phải đi ĐƯỜNG VÒNG thì bạn sẽ có nhiều cơ hội BẮN nó nhiều hơn!

TRÒ CHƠI THỬ TÀI DÀN TRẬN