Game Trí tuệ - Trò chơi Sudoku

GAME SCRATCH RÈN LUYỆN TƯ DUY LOGIC

Sudoku là một trò chơi có nguồn gốc từ Nhật Bản, trò chơi này có thể giúp bạn phát triển tư duy suy luận logic. Mỗi số nhập vào ô trống luôn luôn được suy ra từ một lập luận có căn cứ dựa theo nguyên tắc sau:

Chỉ sử dụng các số từ 1 đến 9 để điền vào những ô trống sao cho mỗi cột, mỗi hàng và mỗi phân vùng (3x3) đều có đủ các số từ 1 đến 9 mà không lặp lại.

Tùy theo mức độ khó dễ, trong bảng SUDOKU sẽ xuất hiện một vài ô nhỏ được đánh số trước. Hãy căn cứ vào các số cho trước đó để suy luận ra số thích hợp nhất.

Hướng dẫn sử dụng:

- Click chuột vào ô trống rồi gõ số thích hợp. Gõ lại lần 2 sẽ ghi đè số cũ. (Khung màu đỏ là bạn có thể nhập số)

- Khi hoàn thành việc nhập số, bạn hãy Click vào nút KIỂM TRA để xem kết quả.

- Nút LÀM LẠI sẽ xóa tất cả các số mà bạn vừa nhập vào ô trống

- Cùng một mức, mỗi lần chơi lại hệ thống sẽ trộn lại các số khác nhau cho ra bảng SUDOKU khác nhau.

TRÒ CHƠI SUDOKU 9 x 9