Game Trí tuệ - Vượt ngục Thông minh

GAME SCRATCH LUYỆN TRÍ THÔNG MINH

Hướng dẫn sử dụng game scratch vượt ngục:

- Hãy dùng 4 phím mũi tên để di chuyển đối tượng cần VƯỢT NGỤC. Di chuyển làm sao để có thể đến và chạm vào biểu tượng hình vuông nhỏ "CHÌA KHÓA". Khi chạm vào nó thì cánh cửa MÀU ĐỎ sẽ được mở ra. Lúc này bạn hãy di chuyển đến cửa MÀU XANH để VƯỢT NGỤC.

- Không để lính canh nhìn thấy, có thể đi sau lưng chúng với khoảng cách thích hợp.

VƯỢT NGỤC 

Bạn có thể vượt qua bao nhiêu cửa ải?