Game suy luận Logic - Bài toán lấy nước 1168

GAME SCRATCH

RÈN LUYỆN TƯ DUY SUY LUẬN LOGIC

Yêu cầu:

Cho 2 thùng rỗng, loại 11 lít và loại 6 lít. Hãy lấy ra đúng 8 lít nước đựng trong một thùng thích hợp? Có bao nhiêu cách làm, mỗi cách làm bạn thực hiện qua bao nhiêu thao tác (bước, số lần click chuột)? 

Chỉ dẫn ký hiệu:

- Vòng tròn màu xanh (có số lít) tượng trưng cho THAO TÁC ĐỔ NƯỚC VÀO THÙNG.

- Vòng tròn màu trắng tượng trưng cho THAO TÁC ĐỔ NƯỚC RA NGOÀI.

- Mũi tên màu xanh tượng trưng cho THAO TÁC CHUYỂN NƯỚC TỪ THÙNG NÀY QUA THÙNG KHÁC.

Hãy dùng CHUỘT để click vào các ký hiệu trong dự án Scratch!

BÀI TOÁN LẤY NƯỚC 11 - 6 - 8