Game Scratch- Nhanh hay Chậm

GAME SCRATCH - PHẢN XẠ NHANH HAY CHẬM

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng phím Space để điểu khiển đối tượng nhảy lên cao trước khi cánh cửa khép lại.

Lưu ý: Nhanh quá cũng không được mà chậm quá cũng không nên!