Game suy luận Logic - Bài toán sang sông V4

GAME SCRATCH

RÈN LUYỆN TƯ DUY SUY LUẬN LOGIC

Bài toán:

Hãy tìm cách đưa tất cả các con vật sang sông, bao gồm 3 loài là Khủng Long, Hổ và Sư tử. Biết rằng:

1- Con lớn sẽ tấn công con nhỏ khác loài nếu nó không ở cùng Mẹ

2- Trong 3 con nhỏ, chỉ có duy nhất con Khủng long có thể sang sông một mình hoặc đi cùng con nhỏ khác.

3- Những con lớn không tấn công nhau khi chúng ở cùng nhau. Tương tự với những con nhỏ.

Hướng dẫn sử dụng:

- Khi click chuột vào Thuyền thì Thuyền sẽ sang sông nếu thỏa mãn điều kiện.

- Nếu click chuột vào bất kỳ đối tượng nào thì đối tượng đó sẽ LÊN hoặc XUỐNG thuyền.

BÀI TOÁN SANG SÔNG V4

(Hãy kiên trì, kiên trì, kiên trì, ... Bạn sẽ thành công!)