SA102- Interface, cấu tạo giao diện Scratch

TÌM HIỂU CẤU TẠO GIAO DIỆN PHẦN MỀM SCRATCH

- Interface Scratch -

A- Mục tiêu bài học Scratch SA102:

1- Nhận biết, gọi tên và phân biệt được các khu vực chính trên giao diện Scratch

2- Hiểu và Nhớ được ý nghĩa tác dụng của các chức năng trên thanh Menu

3- Thành thạo kỹ năng sử dụng thanh Menu và thanh công cụ của Scratch

Cấu tạo giao diện scratch 2.0

B- Video giới thiệu tóm tắt bài giảng Scratch SA102

Dưới đây là một số trích đoạn trong video bài giảng SA102 - Tìm hiểu cấu tạo giao diện phần mềm Scratch phiên bản 2.0

C- Video toàn bộ nội dung bài giảng Scratch SA102

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!