SA104- Sprite, đối tượng trong Scratch

TÌM HIỂU VỀ ĐỐI TƯỢNG TRONG NGÔN NGỮ SCRATCH

- Sprite Scratch -

A- Mục tiêu bài học SA104

1- Hiểu được khái niệm đối tượng trong Scratch là gì

2- Phân biệt được một số đặc điểm của đối tượng trong Scratch

3- Thành thạo các thao tác xử lý đối tượng trong Scratch

Đối tượng trong scratch

B- Video giới thiệu tóm tắt bài giảng Scratch SA104

Dưới đây là một số trích đoạn trong video bài giảng SA104 - Tìm hiểu đối tượng trong Scratch 

C- Video toàn bộ nội dung bài giảng Scratch SA104

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!