SA103- Block, tổng quan khối lệnh Scratch

TỔNG QUAN VỀ KHỐI LỆNH TRONG NGÔN NGỮ SCRATCH

- Block Scratch -

A- Mục tiêu bài học SA103

1- Hiểu được khái niệm khối lệnh trong Scratch là gì

2- Nhận biết được một số đặc điểm tổng quát về khối lệnh trong Scratch

3- Biết so sánh và phân loại các khối lệnh trong Scratch

4- Thành thạo các thao tác xử lý đối với khối lệnh

Block scratch

B- Video giới thiệu tóm tắt bài giảng Scratch SA103

Dưới đây là một số trích đoạn trong video bài giảng SA103 - Block Scratch, tổng quan về khối lệnh Scratch 

C- Video toàn bộ nội dung bài giảng Scratch SA103

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!