SA106- Script, kịch bản trong Scratch

TÌM HIỂU VỀ KỊCH BẢN TRONG NGÔN NGỮ SCRATCH

- Script Scratch -

A- Mục tiêu bài học SA106

1- Hiểu được khái niệm kịch bản và nắm vững nguyên tắc hoạt động của kịch bản trong Scratch

2- Thành thạo các bước xây dựng kịch bản trong Scratch

3- Nhận biết được các đặc điểm của kịch bản trong Scratch

4- Thành thạo kỹ năng xử lý kịch bản trong Scratch

script trong scratch

B- Video giới thiệu tóm tắt bài giảng Scratch SA106

Dưới đây là một số trích đoạn trong video bài giảng SA106 - Script Scratch, kịch bản trong Scratch

C- Video toàn bộ nội dung bài giảng Scratch SA106

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!