Giới thiệu Scratch 3.0 Google sẽ phát triển phần mềm Scratch

Phần mềm Scratch 3.0

Theo giới thiệu của MIT Scratch Team, Scratch 3.0 sẽ là phiên bản kế tiếp của Scratch 2.0 và dự định phiên bản Alpha Scratch 3.0 sẽ ra mắt vào khoảng cuối 2017 đầu 2018. Đặc biệt, với phiên bản Scratch 3.0 sẽ có sự đóng góp tích cực về tài chính và kỹ thuật của ông lớn Google.

Tại sao Trẻ em nên học lập trình Scratch, Michel Resnick

Tại sao Trẻ em nên học lập trình Scratch

Tạo mã không chỉ dành cho các chuyên viên máy tính, như Michel Resnick tại Phòng Nhiên Cứu MIT Media nói, mà là cho tất cả mọi người. Trong một buổi nói chuyện ra mắt, Resnick nêu lên được những tác dụng trong việc dạy trẻ cách tạo mã, ...

Phần mềm Scratch và các phiên bản Scratch

Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình Scratch

Phần mềm Scratch được khởi động từ năm 2003 đến ngày 8 tháng 01 năm 2007 thì phiên bản scratch 1.0 được chính thức phát hành. Sau đó lần lượt là các phiên bản scratch 1.1 (5/2007), phiên bản scratch 1.2 ...

Scratch và Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Scratch

Một số đặc điểm ngôn ngữ lập trình Scratch

Ngôn ngữ lập trình Scratch không chỉ giống như một bộ đồ chơi trí tuệ mà nó còn là một công cụ học lập trình trực quan thú vị, giúp trẻ em dễ dàng tiếp cận với lĩnh vực công nghệ thông tin một cách khoa học và sáng tạo.