Phần mềm Scratch và các phiên bản Scratch

Scratch là tên gọi của một dự án nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình, được thực hiện bởi nhóm Lifelong Kindergarten thuộc trung tâm Media Lab của Viện công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ (Massachusetts Institute of Technology – MIT). Dẫn đầu dự án nghiên cứu sáng tạo ra ngôn ngữ này là giáo sư Mitchel Resnick. Sau này, tên gọi của dự án được dùng để đặt tên cho ngôn ngữ này, ngôn ngữ lập trình Scratch.

Theo dữ liệu chính thức từ nhóm phát triển, dự án thiết kế phần mềm Scratch được khởi động từ năm 2003 đến ngày 8 tháng 01 năm 2007 thì phiên bản scratch 1.0 được chính thức phát hành. Sau đó lần lượt là các phiên bản scratch 1.1 (5/2007), phiên bản scratch 1.2 (12/2007), phiên bản scratch 1.3 (9/2008), phiên bản scratch 1.4 (7/2009) và phiên bản scratch 2.0 được phát hành chính thức ngày 9 tháng 5 năm 2013.

Nếu so với phiên bản scratch 1.4 thì phiên bản scratch 2.0 là sự cải tiến vượt bậc cả về hình thức và tính năng sử dụng, được đông đảo người dùng đón nhận.

Dưới đây là một số hình ảnh từ phiên bản Scratch Beta đến phiên bạn Scratch 2.0

phien ban scratch Beta

Phần mềm Scratch, phiên bản Beta

phien ban scratch 1.0

Phần mềm Scratch, phiên bản 1.0

phien ban scratch 1.4

Phần mềm Scratch, phiên bản 1.4

phien ban scratch 2.0

Phần mềm Scratch, phiên bản 2.0

Tác giả: Phạm Văn Tuấn