SA215- Control, nhóm lệnh điều khiển phần 2

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH CONTROL - PHẦN 2

(Control Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA215

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh if < > then

if <> then
Nếu điều kiện ĐÚNG thì thực hiện khối lệnh trong này!
end

2- Khối lệnh if < > then else

if <> then
Nếu điều kiện ĐÚNG thì thực hiện khối lệnh trên này!
else
Nếu điều kiện SAI thì thực hiện khối lệnh dưới này!
end

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA215

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA215

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!