SA212- Event, nhóm lệnh sự kiện phần 1

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH EVENT - PHẦN 1

(Event Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA212

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh when click when flag clicked

+ Ý nghĩa: Chạy dự án Scratch

2- Khối lệnh when [ ] key pressed when [space v] key pressed

+ Ý nghĩa: Tương tác qua bàn phím, khi một phím được nhấn thì kịch bản sẽ chạy

3- Khối lệnh when this sprite clicked when this sprite clicked

+ Ý nghĩa: Khi click chuột vào đối tượng thì kịch bản hoạt động

4- Khối lệnh when backdrop switched to [ ] when backdrop switches to [backdrop1 v]

+ Ý nghĩa: Sự kiện xảy ra khi ảnh nền được chuyển

5- Khối lệnh when [ ] > () when [loudness v] > (10)

+ Ý nghĩa: Khi giá trị của tham số được chọn đạt đến ngưỡng xác định thì kịch bản hoạt động

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA212

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA212

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!