SA205- Look, nhóm lệnh ngoại hình phần 1

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH LOOK - PHẦN 1

(Look Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA205

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh say [ ] for () secs say [Hello!] for (2) secs

+ Ý nghĩa: Hiển thị đoạn văn bản hoặc kết quả của khối lệnh báo cáo trong khoảng thời gian xác định

2- Khối lệnh think [ ] for () secs think [Hmm...] for (2) secs

+ Ý nghĩa: Hiển thị đoạn văn bản hoặc kết quả của khối lệnh báo cáo trong khoảng thời gian xác định

Lưu ý: say và think là 2 khối lệnh có chức năng giống nhau, chỉ khác ở hình dạng của hộp thoại (hình bong bóng và hình chữ nhật có 4 góc bo tròn)

3- Khối lệnh say [ ] say [Hello!]

+ Ý nghĩa: Hiển thị đoạn văn bản hoặc kết quả của khối lệnh báo cáo

4- Khối lệnh think [ ] think [Hmm...]

+ Ý nghĩa: Hiển thị đoạn văn bản hoặc kết quả của khối lệnh báo cáo

5- Khối lệnh ask [ ] and wait ask [What's your name?] and wait

+ Ý nghĩa: Hiển thị hộp thoại và chờ người dùng nhập dữ liệu đầu vào (input)

6- Khối lệnh answer (answer)

+ Ý nghĩa: Là khối lệnh báo cáo, lưu trữ kết quả nhập vào từ khối lệnh ask [ ] and wait

7- Khối lệnh join [ ] [ ] (join [hello ] [world])

+ Ý nghĩa: Nối chuỗi văn bản (dữ liệu kiểu Text)

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA205

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA205

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!