SA202- Motion, nhóm lệnh chuyển động phần 2

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH MOTION - PHẦN 2

(Motion Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA202

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh move () steps move (10) steps

+ Ý nghĩa: Di chuyển đối tượng với số bước xác định (đơn vị px)

2- Khối lệnh turn left () degrees turn left (15) degrees

+ Ý nghĩa: Quay trái một góc xác định

3- Khối lệnh turn right () degrees turn right (15) degrees

+ Ý nghĩa: Quay phải một góc xác định

4- Khối lệnh if on edge, bounce if on edge, bounce

+ Ý nghĩa: Nếu chạm vào thành/cạnh của sân khấu thì quay/bật ngược lại

5- Khối lệnh set rotation style [ ] set rotation style [left-right v]

+ Ý nghĩa: Quy định kiểu quay/lật của đối tượng (có 3 tham số tùy chọn kiểu quay)

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA202

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA202

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!