SA203- Motion, nhóm lệnh chuyển động phần 3

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH MOTION - PHẦN 3

(Motion Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA203

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh point in direction () point in direction (90 v)

+ Ý nghĩa: Quy định hướng di chuyển của đối tượng (trên/dưới/trái/phải)

2- Khối lệnh point towards [ ] point towards [mouse-pointer v]

+ Ý nghĩa: Chỉ dẫn hướng di chuyển của đối tượng về phía con trỏ chuột hoặc về đối tượng khác

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA203

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)


C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA203

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!