SA210- Pen, nhóm lệnh đồ họa phần 1

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH PEN - PHẦN 1

(Pen Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA210

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh pen down pen down

+ Ý nghĩa: Đặt bút vẽ

2- Khối lệnh pen up pen up

+ Ý nghĩa: Nhấc bút (không vẽ khi di chuyển)

3- Khối lệnh stamp stamp

+ Ý nghĩa: Đóng dấu đối tượng (Khác với clone - nhân bản (copy) đối tượng)

4- Khối lệnh clear clear

+ Ý nghĩa: Xóa màn hình sân khấu sau khi vẽ

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA210

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA210

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!