SA220- Sensing, nhóm lệnh cảm biến phần 2

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH SENSING - PHẦN 2

(Sensing Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA220

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh turn video [ ] turn video [on v]

+ Ý nghĩa: Bật/Tắt Camera/Webcam của máy tính

2- Khối lệnh video [ ] on [ ] (video [motion v] on [this sprite v])

+ Ý nghĩa: Báo cáo tốc độ/hướng di chuyển của đối tượng trên sân khấu

3- Khối lệnh set video transparency to [ ] set video transparency to (50)%

+ Ý nghĩa: Xác định mức độ trong suốt (mờ nhạt/rõ nét) của hình ảnh với Camera/Webcam

4- Khối lệnh [ ] of [ ] ([x position v] of [Sprite1 v])

+ Ý nghĩa: Báo cáo giá trị các thuộc tính của đối tượng: Vị trí tọa độ, hướng, ...

5- Khối lệnh current [ ] (current [minute v])

+ Ý nghĩa: Báo cáo về thời gian: Giờ, phút, giây, năm, tháng,...

6- Khối lệnh reset timer reset timer

+ Ý nghĩa: Đặt lại thời gian về 0

7- Khối lệnh timer (timer)

+ Ý nghĩa: Báo cáo thời gian hiện hành tính bằng giây

8- Khối lệnh loudness (loudness)

+ Ý nghĩa: Báo cáo âm lượng

9- Khối lệnh username (username)

+ Ý nghĩa: Báo cáo tên thành viên đăng nhập xem dự án Scratch

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA220

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA220

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!