SA208- Sound, nhóm lệnh âm thanh phần 1

SỬ DỤNG KHỐI LỆNH TRONG NHÓM LỆNH SOUND - PHẦN 1

(Sound Group Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA208

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh play sound [ ] play sound [pop v]

+ Ý nghĩa: Phát âm thanh

2- Khối lệnh play sound [ ] until done play sound [pop v] until done

+ Ý nghĩa: Phát âm thanh cho đến khi kết thúc thì thực hiện khối lệnh tiếp theo

3- Khối lệnh stop all sound stop all sounds

+ Ý nghĩa: Dừng tất cả âm thanh đang phát

4- Khối lệnh change volume by () change volume by (-10)

+ Ý nghĩa: Thay đổi âm lượng

5- Khối lệnh set volume to () % set volume to (100)%

+ Ý nghĩa: Đặt âm lượng

6- Khối lệnh volume (volume)

+ Ý nghĩa: Báo cáo âm lượng hiện hành

B- Trích đoạn nội dung bài giảng Scratch SA208

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

C- Nội dung chính bài giảng Scratch SA208

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!